Vinh La Kiến

Phát triển phần mềm và đào tạo lập trình.

Thông Tin

Thông Tin Cá Nhân

 • NAME
  Vinh La Kiến
 • DOB
  08/04/1988
 • GENDER
  Nam
 • JOB
  CEO, programmer trainer
 • BIO
  Phát triển phần mềm và đào tạo lập trình.