Hồng Phúc

24 bundles
1 file7 days ago
1

<div className={styles.subbanner}>

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 <div className={styles.subbanner}>
       <div className={styles.subItem}>
        <TeamOutlined style={{ fontSize: "35px", color: "#fff" }} />
       </div>
       <div className={styles.subContent}>
        <span>
         <b>Dưới 8 học viên 1 lớp</b>
         Giảng viên dành nhiều thời gian hơn giải đáp thắc mắc của bạn.
        </span>
       </div>
       {/* */}
       <div className={styles.subItem}>
        <CheckCircleOutlined
         style={{ fontSize: "35px", color: "#fff" }}
        />
       </div>
       <div className={styles.subContent}>
        <span>
         <b>Giảng viên có kinh nghiệm</b>
         Học với các giảng viên là các kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm.
        </span>
       </div>
       {/* */}
       <div className={styles.subItem}>
        <AppstoreOutlined style={{ fontSize: "35px", color: "#fff" }} />
       </div>
       <div className={styles.subContent}>
        <span>
         <b>Đào tạo từ nền tảng</b>
         Đào tạo bài bản nền tảng lập trình và ứng dụng thực tế tốt
         nhất.
        </span>
       </div>
       {/* */}
      </div>