Hồng Phúc

24 bundles
1 file7 days ago
1

<!doctype html>

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407<!doctype html>

<!--[if IE 9]>  <html class="lt-ie10" lang="en"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 9]><!-->
<html lang="vi">
<!--<![endif]-->

<head prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb#">
  <title>Memrise - Đăng nhập</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  <!-- App store banner -->
  <meta name="apple-itunes-app" content="app-id=635966718">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/png" href="https://static.memrise.com/dist/img/favicon-new-logo-32x32-4b55b2cbec13.png" />
  <link rel="shortcut icon" href="https://static.memrise.com/img/favicon-new-logo.ico" />
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="https://static.memrise.com/dist/img/apple-touch-new-logo-icon-0b5d79fcb713.png" />
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="512x512" href="https://static.memrise.com/dist/img/android-chrome-512x512-ea3b5d046e13.png">
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="https://static.memrise.com/dist/img/android-chrome-192x192-0e3d590fcd13.png">
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="https://static.memrise.com/dist/img/favicon-new-logo-32x32-4b55b2cbec13.png">
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="https://static.memrise.com/dist/img/favicon-new-logo-16x16-2561f293d813.png">
  <link rel="manifest" href="/manifest.json">
  <meta property="fb:app_id" content="143688012353890" />
  <meta property="fb:page_id" content="149149908445051" />
  <meta property="og:site_name" content="Memrise" />
  <link rel="image_src" href="https://static.memrise.com/dist/img/logo/facebook-memrise-new-54190bd64a13.png">
  <link href="https://plus.google.com/113645013176360560927/" rel="publisher" />
  <!--[if lte IE 9]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.memrise.com/dist/css/ie-e11bcdd72e13.css"/><![endif]-->
  <!-- preblockcss2 -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.memrise.com/dist/css/extern/bootstrap-three-abc496931d13.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.memrise.com/dist/css/web-a84f766ae313.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.memrise.com/dist/css/icons-d4bed736c113.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.memrise.com/dist/css/rebrand-0d5f635b4913.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.memrise.com/accounts/dist/css/auth-rebrand-4ab465215613.css">
  <link rel="preload" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,300,700" as="style" />
</head>

<body class="rebrand memrise reverse-header-ruled plain">  <div class='full-height-container'>

    <div id="header">
      <div class="rebrand-header-root">
        <div class="rebrand-header-container">
          <a href="/vi/" title="Trang chủ">
            <img src="https://static.memrise.com/dist/img/header/logo-c3ae0edc1913.svg" alt="Memrise logo" />
          </a>          <ul class="header-nav right">            <li class="header-nav-item plain ">
              <a href="/vi/courses/" class="nav-item-btn">
                <span class="nav-item-btn-text">Khóa học</span>
              </a>
            </li>
            <li class="header-nav-item plain is-active">
              <a href="/login/" class="nav-item-btn wider">
                <span class="nav-item-btn-text">Đăng nhập</span>
              </a>
            </li>
            <li class="header-nav-item header-nav-signup colored ">
              <a href="/bienvenue" class="nav-item-btn wider rebrand-sign-up">
                <span class="nav-item-btn-text rebrand-sign-up-text" data-testid="signUpButton">Đăng ký</span>
              </a>
            </li>
            <li class="header-lang-changer dropdown">
              <div class="lang-changer-wrapper dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                <span class="flag flag-vi"></span>
                <span class="header-dropdown-arrow"></span>
              </div>
              <ul class="dropdown-menu">

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="de">Deutsch</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="en">English</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="es">Español</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="pl">Język polski</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="pt-br">Português Brasileiro</a>
                </li>

                <li class="active">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="vi">Tiếng Việt</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="zh-cn">中文(简体)</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="da">Dansk</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="fr">Français</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="ja">日本語</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="ko">한국어</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="ru">Русский</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="zh-hant">中文(繁體)</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="it">Italian</a>
                </li>

                <li class="">
                  <a tabindex="-1" href="#" data-lang="tr">Türkçe</a>
                </li>

              </ul>
            </li>          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div id="optional-banner">

    </div>
    <div id="page-head" class="page-head ">
      <div class="inner container clearfix">

      </div>
    </div>


    <div id="content" class=" content-container">
      <div class="container container-main">


        <div class="front"></div>

        <div class="row">
          <div class="col-md-12 one-col">
            <div class="front-box">
              <div class="whitebox spaced">


                <h2>
                  Đăng nhập để học nhanh hơn và vui hơn
                </h2>
                <p>

                  Bạn muốn học những câu mới mỗi khi có một giây rảnh rỗi? <a href="https://www.memrise.com/app/">Tải ứng dụng ngay</a> và đạt những mục tiêu ngôn ngữ của bạn.

                </p>                <form action="/login/" id="login" method="post" class="form-full-width">                  <div id="no-cookies" class="alert alert-danger hide">
                    Bạn chưa bật cookies trên trình duyệt. Vui lòng kích hoạt tại phần cài đặt bảo mật của trình duyệt để đăng nhập.
                  </div>
                  <a href="/join/google-oauth2/" class="btn btn-connect btn-large btn-gplus">
    Đăng nhập với Google
  </a>

                  <a href="/join/facebook/" class="btn btn-facebook btn-connect btn-large">
    Đăng nhập bằng Facebook
  </a>


                  <div class="interruption row-fluid">
                    <div>hoặc</div>
                  </div>

                  <input type="hidden" name="csrfmiddlewaretoken" value="IGxyonU6quTv5w8xO9BHRBaTh2utoNQX5WzMSUZzJqqo6OrUOLIvWJUmJqd5b215">                  <div class="field ">
                    <label for="id_username">Tên người dùng hoặc Email:</label>
                    <input data-testid="loginUsernameInput" class="inpt-large" name="username" type="text" autocomplete="username email" tabindex="1" />


                  </div>

                  <div class="field ">
                    <p class="pull-right">
                      <a href="/password/reset/">Quên mật khẩu!</a>
                    </p>
                    <label for="id_password">
      Mật khẩu:
    </label>
                    <input data-testid="loginPasswordInput" class="inpt-large" name="password" type="password" autocomplete="current-password" tabindex="2" />


                  </div>

                  <input type="hidden" name="next" value="" />

                  <input data-testid="loginFormSubmit" type="submit" class="btn btn-success btn-large" value="Đăng nhập" tabindex="3" />

                </form>              </div>
            </div>
          </div>
        </div>


      </div>
    </div>

    <div class="footer-root">
      <div class="footer-swoosh">
        <img src="https://static.memrise.com/dist/img/footer/swoosh-f90e07ebfb13.svg" alt="" />
      </div>
      <div class="footer-container">
        <div class="footer-top">
          <div class="footer-links-container">
            <a class="footer-link" href="/vi/about/">Giới thiệu</a>
            <a class="footer-link" href="/vi/team/">Đội ngũ</a>
            <a class="footer-link" href="/vi/jobs/">Cơ hội việc làm</a>
          </div>

          <div class="footer-links-container">
            <a class="footer-link" href="https://blog.memrise.com">Blog</a>
            <a class="footer-link" href=" https://engineering.memrise.com/">Blog kỹ thuật lập trình</a>
            <a class="footer-link" href="/vi/press/">Thông cáo báo chí</a>
          </div>

          <div class="footer-links-container">
            <a class="footer-link" href="https://community.memrise.com">Diễn đàn</a>
            <a class="footer-link" href="/vi/contact/">Liên hệ</a>
            <a class="footer-link" href="https://memrise.helpshift.com/a/memrise-learn-a-new-language/?p=web">Câu hỏi thường gặp &amp; Trợ giúp</a>
            </ul>
          </div>

          <div class="footer-links-sub">
            <a class="footer-link" href="/vi/terms/">Điều Khoản Sử Dụng</a>
            <a class="footer-link" href="/vi/privacy/">Chính Sách Bảo Mật</a>
            <a class="footer-link" href="/vi/cookies/">Chính sách Cookie</a>
          </div>
        </div>

        <div class="footer-bottom">
          <div class="footer-logo-container">
            <img src="https://static.memrise.com/dist/img/footer/logo-997c4d62a113.svg" alt="Memrise logo" />
          </div>

          <div class="footer-social-links">
            <a class="footer-social-link" href="https://www.facebook.com/memrise" target="_blank">
              <img src="https://static.memrise.com/dist/img/footer/facebook-92317b7cfd13.svg" alt="" />
            </a>
            <a class="footer-social-link" href="https://twitter.com/memrise" target="_blank">
              <img src="https://static.memrise.com/dist/img/footer/twitter-2ca5e163d013.svg" alt="" />
            </a>

            <a class="footer-social-link" href="https://www.youtube.com/channel/UC4Ywz0GYzq7nlPtKCMQ8m0w" target="_blank">
              <img src="https://static.memrise.com/dist/img/footer/youtube-41dd4e237d13.svg" alt="" />
            </a>
            <a class="footer-social-link" href="https://www.instagram.com/memrise" target="_blank">
              <img src="https://static.memrise.com/dist/img/footer/instagram-8842365eb713.svg" alt="" />
            </a>
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>


  <script type="text/javascript">
    MEMRISE = {
      DEBUG: false,
      REBRAND_2019: true,
      SHOW_TEST_SHORTCUT_TOOLBAR: 'False' === 'True',
      AUTOFILL_SIGNUP_FORM: 'False' === 'True',
      STATIC_URL: 'https://static.memrise.com/',
      UPLOAD_URL: 'https://static.memrise.com/uploads/',
      REST_API_URL: '/v1.17',
      FACEBOOK_APP_ID: '143688012353890',
      FACEBOOK_API_VERSION: "2.8",
      SEGMENT_WEB_KEY: '8ojGZrW6mEMrdDA5XfsxEBtPYSL3Bgau',

      SENTRY_PUBLIC_DSN: 'https://d0486761aa03472c81f45592a0e30866@errors.memrise.com/18',


      SENTRY_ENVIRONMENT: 'production',

      DOMAIN: 'https://www.memrise.com',
      LANG: 'vi',
      csrftoken: "IGxyonU6quTv5w8xO9BHRBaTh2utoNQX5WzMSUZzJqqo6OrUOLIvWJUmJqd5b215",

      user: {
        is_authenticated: false

      },
      trans: {
        quitCourse: '\u000A  Bỏ khóa học sẽ không xóa những nội dung bạn đã học, nhưng sẽ xóa khỏi trang chủ của bạn. Bạn có thể tham gia lại khóa học và khôi phục lại nội dung học bất kỳ lúc nào, bằng cách tìm trong mục \u0022Khóa học\u0022. Bạn có chắc chắn muốn bỏ khóa học này không?\u000A'
      },

      urls: {
        locale: 'dist/locales/vi/translation-f0375ee3bf13.json',
        memEditor: 'garden/dist/js/mem-editor-b58eca6b2313.js',
        jsFunctionalPolyfills: 'dist/js/functional-polyfills.js',
        jsPresentationPolyfills: 'dist/js/presentation-polyfills.js',
        cssPresentationPolyfills: 'dist/css/presentation-polyfills.css'
      },

      data: JSON.parse("{\"is_login\": true}")

    };
  </script>
  <script src="https://static.memrise.com/dist/js/libs-bfd573c9d613.js"></script>  <script src="https://static.memrise.com/dist/js/templates-3e5a96cf2d13.js"></script>
  <script src="https://static.memrise.com/dist/js/memrise-bundle-44873a4cdf13.js"></script>
  <script src="https://static.memrise.com/accounts/dist/js/auth/main-80ea4bf61413.js"></script>


</body>

</html>