QR Code Generator

Tạo QR Code trực tuyến và miễn phí với văn bản, liên kết.

VĂN BẢN
Tải vềPNG
Tải vềSVG

QR Code

Tạo QR Code trực tuyến và miễn phí với văn bản, liên kết.

Ứng dụng trong quá trình sản xuất tự động, dùng thể theo dõi các thành phần. Ngày nay, QR Code đang được dùng rộng rãi hơn. Với ưu thế tốc độ và lưu trữ bất kỳ loại thông tin, QR Codes là một sản phẩm tuyệt vời.