Hash - Định Dạng Trực Tuyến

Hash là một công cụ trực tuyến để mã hoá với nhiều phương pháp phổ biến như MD5, SHA, Base64, ... nhanh chóng và tiện lợi để cải thiện hiệu suất.

Nhập
Loading...

Độ dài: 0

Xuất

Độ dài: 0

SHA-256 Generator Online

SHA-256 là gì?

SHA256 (Secure Hash Algorithm 256-bit), là thuật toán hash bảo mật 256 bit, được sử dụng cho mục đích bảo mật.

Các thuật toán băm mật mã tạo ra kết quả băm không thể đảo ngược và gần như duy nhất. Số lượng hàm băm có thể có càng nhiều, xác suất hai giá trị sẽ tạo ra cùng một giá trị băm càng nhỏ.