Hash - Định Dạng Trực Tuyến

Hash là một công cụ trực tuyến để mã hoá với nhiều phương pháp phổ biến như MD5, SHA, Base64, ... nhanh chóng và tiện lợi để cải thiện hiệu suất.

Nhập
Loading...

Độ dài: 0

Xuất

Độ dài: 0

SHA-1 Generator Online

SHA-1 là gì?

SHA (Secure Hash Algorithm) là một thuật toán được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSH (Cơ quan An ninh Quốc gia), tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ bởi Viện Công nghệ Quốc gia và NIST Tiêu chuẩn Quốc gia (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia).

SHA-1 được công nhận là một phiên bản khác của MD5.